UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
 
 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.materace.atm.pl

Postanowienia ogólne

 

 1. Właścicielem i Administratorem sklepu internetowego działającego pod adresem materace.atm.pl ( zwanego w dalszej części regulaminu sklepem internetowym ) jest ATM Materace s.c. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Łęczyckiej 49, NIP: 554-28-18-739 tel. 0048 601 461 160, 0048551 16 62, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. – zwany dalej „Sprzedającym”.
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną materacy, stelaży oraz poduszek za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawartej z Klientem.
 4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

 

Rejestracja i Zamówienia

 

 1. Złożenie zamówienia nie wymaga rejestracji i logowania na stronie sklepu. Rejestracja jest dowolna i bezpłatna.
 2. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu rekrutacji powinien podać następujące dane: imię i nazwisko, adres, ( ulica, nr domu/mieszkania, miejscowość wraz z kodem, kraj ) adres e-mail, numer telefonu, hasło. Oprócz powyższych danych Użytkownik musi podać nazwę swojej firmy, Nip oraz adres do korespondencji.
 3. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracji Użytkownik otrzyma na podany przez siebie adres e-mail automatycznie wygenerowaną wiadomość w celu potwierdzenia rejestracji w sklepie.
 4. Informacje o produktach proponowanych w sklepie materace.atm.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 1. Klient ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego oraz mailowo : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 2. dodać do koszyka produkt, który zamierza kupić
 3. podać dane niezbędne do wystawienia faktury ( imię, nazwisko i adres )
 4. określić rodzaj dostawy ( jeżeli jest inny niż podany w pkt. b )
 5. wybrać formę płatności
 6. zapoznać się z warunkami sprzedaży i zaakceptować je
 1. Użytkownik składa zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej sklepu materace.atm.pl, podejmując kolejne czynności zgodnie z wyświetlanymi komunikatami.
 2. W celu sfinalizowania zamówienia Klient powinien:

Po złożeniu zamówienia Klient zostanie poproszony o potwierdzenie zamówienia.

 1. Po złożeniu zamówienia Sprzedający niezwłocznie prześle Klientowi na podany w zamówieniu adres jego poczty elektronicznej: niniejszy Regulamin ( utrwalony w formacie PDF jako załącznik ) oraz potwierdzenie zamówienia zawierające:

- numer zamówienia

- nazwę, wymiary i inne cechy charakterystyczne zamówionego towaru

- cenę za poszczególne towary oraz łączną wartość zamówienia

 -   przewidywany czas dostawy towaru.

 

 1. Sprzedający zaznacza, że zgodnie z normami dopuszczalne jest trwałe odkształcenie pianki na poziomie nie większym niż 8%.
 2. Rzeczywisty wymiar materaca może odbiegać od zamówionego o +/- 2%.
 3. W przypadku niektórych modeli materacy wybarwienie pianek może odbiegać od tego, które widoczne jest na zdjęciu.
 4. Po rozpakowaniu materaca może być wyczuwalny specyficzny zapach pianki, który ustępuje po kilku dniach. W takim przypadku zaleca się wietrzenie pomieszczenia, w którym znajduje się produkt.

 

Płatność

 

 1. Wszystkie ceny w sklepie materace.atm.pl są cenami brutto ( zawierają podatek VAT ).
 2. Na każdy sprzedany towar Sprzedający wystawi Klientowi fakturę VAT. Faktura VAT zostanie dostarczona drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej oraz zostanie przesłana pocztą tradycyjną.
 3. Możliwe są następujące formy płatności:
 4. - przelewem na konto bankowe Sprzedającego udostępnione w sklepie

  - płatność za pobraniem dokonana przy odbiorze towaru

 5. W przypadku niektórych towarów dostępnych w sklepie materace.atm.pl. Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych form płatności.
 6. Klient dokonuje zakupu towaru wg cen obowiązujących w chwili złożzamówienia.                      

 

Dostawa

 

 1. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Klienta przy złożeniu zamówienia, przy udziale firmy kurierskiej na koszt Sprzedającego.
 2. Usługa dostawy odbywa się pod dom/lokal mieszkalny Klienta i nie obejmuje wniesienia towaru do budynku.
 3. Zaleca się aby Klient dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przez przewoźnika w obecności kuriera realizującego dostawę.
 4. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, Klient powinien w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub mailowo w celu wyjaśnienia sprawy.

 

Gwarancja

 

 1. Towary zakupione w sklepie internetowym materace.atm.pl objęte są gwarancją ich producenta obowiązującą na terenie Polski, której warunki określa karta gwarancyjna przekazana Klientowi przy dostawie towaru.

 

 

Termin realizacji zamówienia

W przypadku materacy o standardowych wymiarach i nie należących do klasy Lux oraz Top

 

 1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć zamówiony przez Klienta towar w terminie do 14 dni od daty złożenia zamówienia. Poprzez „standardowe rozmiary materacy” rozumie się następujące wymiary: 90x200cm, 140x200 cm, 160x200 cm, 180x200 cm. Do” materace klasy Lux i Top” należą: Cortina Visco Lux, Cortina Lux, Forte Visco Lux, Ravenna Visco Lux, Ravenna Visco Lux 250, Garda Top, Cortina Top, Forte Visco Top, Cortina Top, Limone Visco Top.
 2. W przypadku zamówienia przez Klienta materacy o wymiarach niestandardowych oraz materacy klasy Lux oraz Top, Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia towaru w terminie do 8 tygodni ( najczęściej jest to okres od 3-6 tygodni ).
 3. W przypadku wydłużenia się terminu realizacji zamówienia, Klient zostanie o tym fakcie poinformowany przez Sprzedającego i poproszony o akceptację najbliższego terminu wysyłki.

 

 

Reklamacja

 

pdficon Pobierz formularz reklamacyjny

 1. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta przed upływem 2 lat od dnia dostawy. Klient zobowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia niezgodności.
 2. Reklamację dotyczące zakupionego towaru Klient może zgłaszać w następujący sposób:

- osobiście w siedzibie firmy Sprzedającego tzn. w Bydgoszczy przy ul. Łęczyckiej 49

- drogą elektroniczną na adres mailowy Sprzedającego Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

- wypełniając formularz reklamacyjny dostępny w siedzibie firmy oraz w sklepie internetowym materace.atm.pl w zakładce Regulamin.

 1. W przypadku ustosunkowania się Sprzedawcy do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z niezgodności towaru z umową sprzedaży/rękojmi niezbędne będzie dostarczenie produktu do Sprzedawcy. Klient może zostać poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie produktu na koszt Sprzedawcy na wskazany przez niego adres. Klient może zostać poproszony przez Sprzedawcę o przesłanie drogą elektroniczną zdjęć reklamowanego towaru.
 2. Po otrzymaniu reklamowanego towaru lub gdy nie jest to konieczne do rozpatrzenia reklamacji jego zdjęć, Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do zgłoszonej przez Klienta reklamacji.
 3. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Sprzedawca doprowadzi towar do stanu zgodnego z umową poprzez naprawę lub wymianę na nowy. Koszty naprawy, wymiany i dostawy towaru do Klienta ponosi Sprzedający.
 4. Szczegółowe informację dotyczące możliwości korzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych ( miejskich ) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php 

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowi mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą.

Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego ) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów ( m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Odstąpienia od umowy

 

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyny. Powinien w tym celu złoży na piśmie stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia doręczenia przedmiotu umowy. Oświadczenie Klient może wysłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub listownie na adres 85-737 Bydgoszcz ul. Łęczycka 49. Treść oświadczenia o odstąpieniu od umowy powinna zawierać:

- dane Klienta

- nr FV sprzedaży

- zdanie „ Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ust. Z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014r. poz. 827 ) odstępuję od umowy zawartej dnia… dotyczącej zakupu towaru…

 1. Sprzedający wraz z ceną towaru zwraca koszty dostawy do Klienta, jednakże tylko do wysokości najtańszej przesyłki oferowanej przez dany sklep internetowy.
 2. Zwrócony towar Klient powinien odesłać na adres siedziby firmy Sprzedającego ul. Łęczycka 49 85-737 Bydgoszcz. Towar powinien być zabezpieczony przez Klienta na czas transportu i nienaruszony. Konsument ma prawo do korzystania z towaru przed odstąpieniem od umowy tylko w taki sposób, w jaki robiłby to w sklepie stacjonarnym. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia zwracanego towaru inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje do umów:
 1. O świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Klienta wyraźną zgodą;
 2. W której cena towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy:
 3. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wg specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Klienta zindywidualizowanych potrzeb;
 4. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. W której przedmiotem świadczenia jest Recz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. W której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;
 8. w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 9. o dostarczenie treści, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Klienta zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 1. Jeżeli zwracany towar ulegnie uszkodzeniu podczas dostawy do Sprzedającego, Sprzedający będzie mógł wystąpić do Klienta z żądaniem zapłaty odszkodowania za zmniejszenie wartości wracanego towaru.

Postanowienia końcowe

 

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczenia jakichkolwiek praw Klienta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny ( Dz. U. nr 16 poz. 93 ze zm.). W przypadku niezgodności niniejszego regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

W ramach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa obowiązującego na terenie RP.

- ustawy z dn. 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny

- ustawy z dn. 24.06.2014 o Prawach Konsumenta

- ustawy z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych

Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

Ewentualne spory pomiędzy Sprzedającym a Klientem nie będącym konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy ze względu na siedzibę sklepu.

 

 

 

1.    Wszystkie ceny w sklepie materace.atm.pl są cenami brutto ( zawierają podatek VAT ).

 
Web design: C-designer.pl
© 2014 ATM Materace   |   Regulamin   |   Polityka prywatności
Google+